PLAN TRENINGOWY


Indywidualny plan treningowy dostosowany do poziomu zaawansowania i możliwo¶ci zawodnika.

 Pakiet zawiera:


- Miesięczny plan treningowy
- Testy kontrolne sprawdzaj±ce poziom wytrenowania zawodnika
- Cotygodniow± kontrolę realizacji planu oraz konsultację telefoniczn± i mailow±
- Trening w oparciu o pomiar tętna oraz pomiar mocy
- Pomoc w zaplanowaniu sezonu startowego

Cena planu treningowego 450 zł/miesięcznie